Vystřikovačky, pastery, sanitace

VystřikovačkyVystřikovačky lahví

Vystřikovačka lahví je určena pro vyplachování lahví dezinfekčním roztokem a čistou vodou, před jejich plněním nápoji. Při půchodu strojem je láhev uchopena a otočena dnem vzhůru. V této poloze je do lahve vstříknut dezinfekční roztok a pitná voda. Po vytočení a odkapání vody je láhev otočena do původní pohody. Vystřkovačkou je možné vyplachovat skleněné a plastové lahve různých rozměrů a tvarů.

Provedení: Strojní zařízení je celo nerezové s povrchovou úpravou (balotina) kromě spodku stroj, který tvoří masivní ocelový rám, čímž u stroje nedochází k žádnému chvění. Tato část zařízení je opatřena nerezovým krytováním, na kterém je taktéž provedena povrchová úprava (balotina). Stroj je automaticky stavitelný 150-340mm. Vystřikovačka je opatřena frekvenčním měničem, který umožňuje pynulou regulaci. Toto strojní zařízení je plně automatické a bezobslužné.

Pastery

Pastery

Průtokové pastery jejichž technologie je určena pro pasterizaci jednotlivých produktů jako je pivo, mléko, ovocné šťávy, včetně automatického řízení technologických procesů a registrace dat. Dodávky samostatných pasterů je možno kompletovat i sanitačními jednotkami. Výkon: dle požadavků odběratele.

Sanitační stanice

Sanitační stanice pro CIP sanitaci potravinářských zařízení, strojů, technologií a provozů. Stanice je vybavena svěrnými tanky (alkalické, kyseé CIP medium) pro vratnou sanitaci. Při nedodatku vody je přidán tank na vodu, v mlékárenských provozech tank na první výplachy. Ostatní dovybavení je pak dáno specifikami jednotlivých provozů.

Sanitační staniceSanitační proces probíhá automatizovaně podle zadaných algoritmů, bez zásahu a tudíž i možnosti ovlivnění obsluhou. PRoces sanitace je možné dokumentovat na záznamovém zařízení (tiskárna, zapisovač), podle potřeby též sledovat a monitorovat na stolním počítači a veškerá data archivovat nebo přenášet na podnikovou datovou síť.

Stanici lze propojit s čištěným zařízením datovou sítí, kdy proces sanitace je navolen a kontrolován přímo tímto čištěným zařízením.

Automatizované sanitační stanice a systémy jsou žádané pro jejich bezobslužný provoz, který přináší nesporné výhody:

- dodržení procesu sanitace, expozičních dob, parametrů sanitace
- úsporu sanitačních prostředků
- možnost specifickžch sanitačních programů pro každý typ technologie a jejich reprodukovatelnost
- volba sanitace a sanitačního procesu z místa technologie nebo si sanitaci volí automaticky daná technologie bez zásahu obsluhy
- úspora pracovníků
- záznam a registrace dat sanitačních procesů a zpětná kontrola