Sprchové pastery

sprchovy pasterJednopodlažní paster-sprchový vodní je určen pro pasterizaci nápojů do pasterizační teploty 95 st.C všech druhů obalů do celkové výšky 295 mm. Při vyloučení pasterační funkce lze použít jako chladič výrobků. Stroj je určen k umístění do automatické výrobní linky, k čemuž je opatřen přísunovým a odsunovým dopravníkem, řadičem obalů v automatickém cyklu.

Jednopodlažní paster sprchový vodní se skládá:

Z přísunového dopravníku, který zajišťuje přísun a řazení jednotlivých obalů do tunelu v případě umístění v automatické výrobní lince

3 sekcí předehřívacích

2 sekcí pasterizačních

3 sekcí chladících

 

sprchovy paster

Konstrukce pasteru je celonerezová ,jednotlivé vany jsou opatřeny plovákovým mechanizmem pro dopouštění vody.

Vytápění nádrží s automatickou regulací teploty - parní / elektrické.

Postřik pomocí speciálních sprchovacích trysek

Rekuperace energie mezi předehřívacími a chladícími sekcemi

Posun lahví zajišťuje modulární pás.

Tepelná isolace

 

Odsunový dopravník

Zajišťuje odsun a řazení jednotlivých obalů na odváděcí dopravník DLN 1 v případě umístění v automatické výrobní lince.

1. start panel
2. start ohřev ZONA I
3. start ohřev ZONA II
4. start ohřev ZONA III
5. start ohřev ZONA IV
6. start ohřev ZONA V
7. stop panel
8. stop ohřev ZONA I
9. stop ohřev ZONA II
10. stop ohřev ZONA III
11. stop ohřev ZONA IV
12. stop ohřev ZONA V
13. start čerpadlo ZONA I
14. start čerpadlo ZONA II
15. start čerpadlo ZONA III
16. start čerpadlo ZONA IV
17. start čerpadlo ZONA V
18. start čerpadlo ZONA VI
19. start čerpadlo ZONA VII
20. start čerpadlo ZONA VIII
21. stop čerpadlo ZONA I
22. stop čerpadlo ZONA II
23. stop čerpadlo ZONA III
24. stop čerpadlo ZONA IV
25. stop čerpadlo ZONA V
26. stop čerpadlo ZONA VI
27. stop čerpadlo ZONA VII
28. stop čerpadlo ZONA VIII
29. start hlavní pohon
30. stop hlavní pohon
31. reserva
32. reserva
33. start odváděcí dopravník
34. stop odváděcí dopravník
35. regulace výkonu hlavní pohon
36. reserva
37. regulace výkonu výstupní dopravník
38. central stop
39. teplota ZONA I
40. teplota ZONA II
41. zapisovač pasterační teploty
42. teplota ZONA III
43. vypnutí zapisovače
44. regulátor teploty ZONA IV
45. regulátor teploty ZONA V
46. regulátor teploty ZONA VI
47. regulátor teploty ZONA VII
48. regulátor teploty ZONA VIII
49. hlavní vypínač
50.kontrolka poruchy čerpadel (svítí porucha motoru , vypnuté jištění), bliká čerpadlo na sucho (blokován je příslušný ohřev)
51.kontrolka poruchy pohonů - svítí porucha měniče frekvence motoru

1. blokace hlavního pohonu
2. blokace výstupního dopravníku
3. central stop

Doplňování lahví

Automaticky po přísunovém dopravníku.

Doplňování vody do jednotlivých  nádrží  

Doplňování vody probíhá plně automaticky za pomocí plovákových mechanismů, které zabezpečují plynulé dopouštění vody v případě poklesu hladiny během plného provozu stroje.