Plnění lahví 18.9 PP

Plniče 18,9 lPro plnění galonu 18.9 L je využito gravitačního nebo přetlakového plnění ve strojním souboru monoblok AQUAFILL modelvá řada. Jedná se o plně automatický cyklus plnění. Strojní zařízení je v blokovém uspořádání, kde veškeré cykly plnění probíhají plně automaticky při využítí nových mechanických i elektronických komponentů, u kterých je zachována jednoduchá konstrukce, která nevyžaduje náročná kriteria na obsluhu a udržbu stroje. Obsluha ručně vloží lahve na dopravník, po kterém se plynule dopraví k cyklu plnění s aplikací plastového šroubového uzávěru, který s využitím třídícího kurtového dopravníku dopravuje uzávěr do dráhy uzávěru. Tato dráha je opticky řízena (minimum, maximum) v dráze, čímž automaticky staví nebo spouští dopravník. Konstrukční řešení naší společnosti zaručuje 100% sterilitu uzávěrů. Dále plynule lahve pokračují po dopravníku k etiketování.