Plnění 5L PET lahví

Plniče 5L 1Pro plnění galonu 5L je využito gravitačního nebo přetlakového plnění ve strojním souboru monoblok AQUAFILL modelová řada. Jedná se o plně automatický cyklus plnění probíhají automaticky při využití nových mechanických i elektronických komponentů, u kterých je zachována jednoduchá konstrukce, která nevyžaduje náročná kriteria na obsluhu a údržbu stroje.

Obsluha ručně vloží lahve na dopravník, po kterém se plynule dopraví k cyklu plnění s aplikací plastového nebo šroubového uzávěru, který s využitím třídícího kurtového dopravníku dopravuje uzávěr do dráhy uzávěru. Tato dráha je opticky řízena (minimum, maximum) v dráze, čímž automaticky staví nebo spouští dopravník. Konstrukční řešení naší společnosti zaručuje 100% sterilitu uzávěrů. Dále plynule lahve pokračují po dopravníku k etiketování.

Plniče 5L 03 10-20-1