Bottle rinsing, pasters, sanitation

VystřikovačkyBottle Rinsing Machines

The bottle rinsing machine is designed for rinsing bottles with a disinfectant and drinking water before filling them with drinks. While passing throught the machine, a bottle is gripped and turned upside down int this position a disinfectant and drinking water are injected into the bottle. After the liquid runs out and drops off, the bottle is turned back to its original position. The bottle rinsing machine can rinse glass and plastic bottles of different sizes and shapes.

The entire equipment is made of stainless steel with a finish (Ballatoni), with the exception of the lower part of the machine which is massive steel frame preventing the machine from vibrating. This part of the equipment is quipped with stainless covers with a finish (Ballatoni). The machine is automatically height adjustable from 150 to 340 mm. The rinsing machine is equipped with frequency converter providing smooth regulation. The machine is fully automatic and unattended. Warranty for the equipment is 12 mnoths including a warranty adn after-waranty service.

Pastery

Pastery

Machines for pasterizing of beer, milk, fruit drinks. Automatic coordination and statistic data output. Can be combined with sanitization units. Effect: depends on customers requirements...

Sanitační stanice

Sanitační stanice pro CIP sanitaci potravinářských zařízení, strojů, technologií a provozů. Stanice je vybavena svěrnými tanky (alkalické, kyseé CIP medium) pro vratnou sanitaci. Při nedodatku vody je přidán tank na vodu, v mlékárenských provozech tank na první výplachy. Ostatní dovybavení je pak dáno specifikami jednotlivých provozů.

Sanitační staniceSanitační proces probíhá automatizovaně podle zadaných algoritmů, bez zásahu a tudíž i možnosti ovlivnění obsluhou. PRoces sanitace je možné dokumentovat na záznamovém zařízení (tiskárna, zapisovač), podle potřeby též sledovat a monitorovat na stolním počítači a veškerá data archivovat nebo přenášet na podnikovou datovou síť.

Stanici lze propojit s čištěným zařízením datovou sítí, kdy proces sanitace je navolen a kontrolován přímo tímto čištěným zařízením.

Automatizované sanitační stanice a systémy jsou žádané pro jejich bezobslužný provoz, který přináší nesporné výhody:

- dodržení procesu sanitace, expozičních dob, parametrů sanitace
- úsporu sanitačních prostředků
- možnost specifickžch sanitačních programů pro každý typ technologie a jejich reprodukovatelnost
- volba sanitace a sanitačního procesu z místa technologie nebo si sanitaci volí automaticky daná technologie bez zásahu obsluhy
- úspora pracovníků
- záznam a registrace dat sanitačních procesů a zpětná kontrola